LANGUAGES En Be Fr

1.Bent u gediplomeerd?

Wij zijn gediplomeerd acupuncturisten.

2.Kan ik terugbetaling van de verzekering krijgen?

Ja, de meeste mutualiteiten geven terugbetaling voor acupunctuur. Neem hiervoor contact op met uw mutualiteit.

3.Wat is acupunctuur? Hoe werkt het?

Acupunctuur is een van de oudste en meest gebruikte medische behandelingen van de hele wereld. Acupunctuur ontstond 2500 jaar geleden in China als een deel van de Chinese geneeskunst. Deze geneeswijze stelt dat de lichaamsenergie of  Qi (spreek uit kie) door het lichaam vloeit via de energetische banen van het lichaam, meridianen genoemd. Een persoon is gezond wanneer zijn of haar Qi ongehinderd doorheen de meridianen vloeit en wanneer Yin en Yang in evenwicht zijn. Bij acupunctuur worden meer dan 2000 acupunctuurpunten langs de meridianen gebruikt om Yin en Yang in evenwicht te brengen, de lichaamseigen genezingskracht van het organisme te stimuleren en de Qi-stroom doorheen de meridianen te harmoniseren.

4.Wat is Yin en Yang?

‘De Yin-Yangtheorie is gebaseerd op het filosofische principe van twee elkaar aanvullende polen, Yin en Yang. Die complementaire tegenstellingen zijn geen krachten of stoffelijke deeltjes. Ook zijn het geen mythische begrippen die het verstand te boven gaan. Ze zijn beter te omschrijven als namen die gebruikt worden om weer te geven hoe dingen  in relatie tot elkaar en tot het universum staan. Ze worden gebruikt om te verklaren hoe het voortdurende proces van natuurlijke verandering in elkaar zit.  Maar Yin en Yang zijn niet alleen een manier om iets aan te duiden, ze vertegenwoordigen ook een bepaalde gedachtengang, waarbinnen alles als deel van een geheel beschouwd wordt. …..Het karakter van Yin betekende oorspronkelijk de schaduwzijde van een helling weer. Het wordt geassocieerd met kwaliteiten zoals koude, ontvankelijkheid, duisternis, binnenkant, innerlijk, benedenwaarts, passiviteit, vermindering, verzadiging, rust en berusting. Het is het einde, vervolmaking en gerealiseerde vervulling. 


De oorspronkelijke betekenis van Yang was de zonzijde van een helling. De term impliceert felheid en schittering. Dit begrip is een van de gangbare Chinese uitdrukkingen voor ’zon’. Yang wordt geassocieerd met eigenschappen zoals hitte, prikkeling, beweging, activiteit, opwinding, kracht, licht, buitenkant, opwaartse beweging, uiterlijk en toename. Het is opwekking, begin en dynamisch potentieel.’ Kaptchuk, Ted J.  Chinese geneeswijzen ’The Web That Has No Weaver’ p.20

5.Doet het pijn?

Veel mensen voelen zich erg onzeker i.v.m. acupunctuur. Ze maken zich zorgen over de naalden. Acupunctuurnaalden zijn echter zeer dun, flexibel, steriel en worden slechts eenmalig gebruikt. Ze zijn niet hard, dik of hom zoals injectienaalden. Wanneer naalden op een deskundige toegepast worden, voelt men dikwijls helemaal niets. Trouwens, ook Chinese kruiden zijn zeer geschikt voor het behandelen van gezondheidsproblemen. Wanneer de angst voor naalden toch te groot is, volstaat voor veel patiënten reeds de toepassing hiervan. 

6.Bij welke problemen is acupunctuur goed?

Acupunctuur heeft een ontwikkeling gekend doorheen duizenden jaren. Mensen gebruiken deze therapie over heel de wereld omdat ze zo bijzonder doelmatig is, omdat er geen neveneffecten zijn en omdat ze zo een breed toepassingsdomein heeft. Zowel chronische als acute ziekten kunnen behandeld worden. Mijn patiënten zijn dikwijls verwonderd wanneer een ziektesymptoom waarmee ze reeds zo lang leven dat ze het geaccepteerd hebben en waarover ze me niets gezegd hebben, beter wordt met acupunctuur omdat de behandeling de geest en het lichaam stimuleert om zichzelf te genezen!

Acupunctuur behandelt problemen van de spieren, de gewrichten, het zenuwstelsel, emotionele en psychologische aandoeningen zoals allerlei vormen van zucht en verslaving, ademhalingsproblemen, gastro-intestinale en gynaecologische aandoeningen met inbegrip van onvruchtbaarheid.

7.Werkt het echt? Moet ik erin geloven opdat het zou werken?

Acupunctuur wordt met succes toegepast op dieren. Bij dieren werkt het placebo-effect niet! Vermits dieren niet kunnen ‘geloven’ in acupunctuur en er positieve resultaten verkregen worden, is de conclusie dat je jezelf niet hoeft te overtuigen vooraleer je het zelf uitprobeert. Je zal je bevinden in het goede gezelschap van therapeuten en patiënten die reeds acupunctuur toepassen en laten toepassen gedurende ongeveer 3000 jaar en die redenen genoeg gevonden hebben om er mee door te gaan.

Dat is een mooie staat van dienst.

www.acupuncturetoday.com/archives2002/jul/07gerac.html

‘De Meest Uitgebreide Studie i.v.m. Acupunctuur’

Resultaten van de studiefase toonden aan  dat ongeveer 9 van de 10 deelnemers (89,9%) vermindering van de pijn voelden na een behandeling met acupunctuur. Van deze patiënten die pijnvermindering ervaren hadden, zegden 50.7% dat de pijn binnen de twee weken weggeëbd was, meestal na vier  of minder behandelingen.

www.acupuncturetoday.com/archives2002/jan/01painrelief.html

Artikel: New Studies Confirm Acupuncture Relieves Pain: MRI Scans Provide Objective evidence that Treatment Works

‘Het is belangrijk dat de Westerse geneeskunde erkent dat deze acu-punten werkelijk iets betekenen i.v.m. pijnbehandeling’ concludeert Dr. Lee. Zo veel mensen die pijn lijden, het zij van kanker, hoofdpijn of van een chronische onverklaarbare oorsprong, nemen hun toevlucht tot medicijnen zoals morfine die tot verslaving kunnen leiden.’

8.Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

Wanneer je de eerste keer naar de praktijk komt, zal er je naar je gegevens gevraagd worden. In de privé-sfeer van een behaaglijke behandelingsruimte zal ik enkele vragen stellen en ook alle vragen beantwoorden die je eventueel hebt. Ik zal je pols nemen en druk uitoefenen op bepaalde plaatsen van je lichaam. Dit zijn belangrijke hulpmiddelen om een diagnose te stellen. Ze helpen te vinden wat de oorzaak is van elk gebrek aan evenwicht. Het wordt dan mogelijk een verband te zien tussen problemen die oppervlakkig gezien weinig verband met mekaar lijken te hebben en zo een accuraat zicht te krijgen op het totale beeld. 

Dan plaats ik de naalden. Daarna verlaat ik de ruimte en jij ligt rustig op een zachte behandelingstafel die bedekt is met fris gewassen katoenen doeken. Terwijl je luistert naar zachte muziek kun je ontspannen terwijl de specifiek gekozen acupunctuurpunten gestimuleerd worden door de naalden. Je mag rekenen op een diepe, aangename en genezende relaxatie als positieve bijwerking van de behandeling. Veel patiënten vallen zelfs in slaap. Na ongeveer 20 minuten verwijder ik de naalden. Op het einde van de behandeling kunnen we nog praten over vragen die je nog wil stellen.

9.Hoeveel behandelingen zal ik nodig hebben?

Het aantal van de behandelingen hangt er vanaf hoelang je reeds lijdt aan een bepaalde ziekte. Een standaard behandeling behelst het volgende:

Fase I: vier à vijf sessies van ongeveer één uur gespreid over twee tot vier weken. Indien acupunctuur je kan helpen, zal je al snel een verbetering kunnen waarnemen. Wanneer de verbetering duidelijk waarneembaar is, gaan we over op fase II.

Fase II: één behandeling per week gedurende twee maanden.

Fase III: één behandeling per maand of per twee maanden om de resultaten te consolideren.

Dit is alleen maar een algemeen schema voor het verloop van een behandeling; jouw gepersonaliseerde behandeling kan een ander verloop hebben. Dikwijls komt er bij patiënten een significante verbetering tijdens de eerste behandelingen. Soms kan daarna zelfs gestopt worden met acupunctuur en kunnen we de behandeling verder zetten door het gebruik van Chinese kruiden en de aanbevolen veranderingen in de levensstijl. In de mate dat iemand erin slaagt zijn leven in harmonie te brengen en de voorwaarden te creëren die leiden tot het herstel en behoud van gezondheid, zal het genezingsproces sneller en beter verlopen.

10.Heeft acupunctuur nevenwerkingen? Is het veilig?

Ik ben blij te kunnen meedelen dat acupunctuur die door een bekwaam therapeut toegepast wordt, praktisch geen nevenwerkingen heeft. Ik pas de technische richtlijnen voor het zuiver gebruik van de naalden uiterst nauwgezet toe. Ik maak uitsluitend gebruik van steriele naalden voor eenmalig gebruik en vernietig ze na gebruik in overeenstemming met de richtlijnen.

In mijn praktijk heb ik alleen nog maar de positieve bijwerkingen gezien die het resultaat zijn van een diepe,  helende ontspanning tijdens de behandeling. Veel patiënten verwonderen zich erover hoe uitgerust ze zich achteraf voelen. Ik heb al commentaren gehoord dat ze zich zo lang ze zich kunnen herinneren niet zo ontspannen gevoeld hebben.

11.Moet ik mijn medicatie stop zetten voor ik begin met de behandeling?

Stop nooit met het gebruik van je medicatie zonder de toestemming van je huisdokter. Het is helemaal niet nodig dat medicatie stopgezet wordt opdat acupunctuur kan werken.

12.Is acupunctuur wetenschappelijk bestudeerd?

Ja. En met positief resultaat. De World Health Organization (wereldgezondheidsorganisatie) erkent dat 132 verschillende soorten ziekten op acupunctuur reageren. Het National Institute of Health (nationaal instituut voor gezondheid)  heeft de goedkeuring gegeven voor het toepassen van acupunctuur op verschillende ziekten.

www.acupuncturetoday.com is een uitstekende website om studies te raadplegen over acupunctuur  in verband met specifieke ziekten.